Links

Polygon (Matic)

Network Details

Thao tác thêm mạng Polygon vào ví Metamask: Network Name: Matic Network New RPC Url: https://rpc-mainnet.matic.network ChainID: 137 Symbol: MATIC Block Explorer URL: https://explorer-mainnet.maticvigil.com
Các bạn phải có một ít MATIC để làm phí gas ban đầu. Trang web https://faucet.polygon.technology/ sẽ cho các bạn 0.0001 MATIC ban đầu để làm phí gas. Video dưới đây sẽ cho bạn hướng dẫn mua Elk trên Polygon