Links

Desktop MetaMask on Mobile

Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt phiên bản metamask desktop trên các điện thoại.
Hiện tại phiên bản metamask desktop hoạt động ổn định hơn phiên bản Metamask trên điện thoại, đặc biệt khi kết nối với trình khám phá chuỗi. Có rất lỗi xảy ra và chỉ có một điều khó chịu nhỏ là phải tải lại cửa sổ mỗi khi Metamask nhận lời nhắc nhở. Bạn nên cẩn thận nghiên cứu trước bởi chúng tôi đang sử dụng bên cung cấp thứ ba. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bằng video này.
Các bước như sau:
1.Nếu bạn đang dùng Android, vào Playstore và tải Kiwi Browser or tìm ứng dụng này trên App Store nếu bạn đang dùng IOS.
2. Mở trình duyệt Web Kiwi và vào trang web https://metamask.io/ , sau đó thêm tiện ích mở rộng Chrome.
3. Click “OK” nếu bạn muốn cài Metamask Chrome Extension trên trình duyệt Kiwi.
4.BìnhthườngMetamasksẽđượchiệnthịtrênTab.Nếukhông,bạnclickvào nút “More” (3 chấm trên góc phải trình duyệt) và kéo xuống đến Metamask.
Ấn vào “Get Started” và nút “Import Wallet” bên góc trái nếu bạn muốn to xuất ví đã có hoặc ấn vào “Create Wallet” bên góc phải để tạo một ví mới.
5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thêm các chuỗi khác (ví dụ: Avalanche, Polygon, Fantom, HECO), hãy truy cập Chainlist.org, cuộn xuống và kết nối ví của bạn. Nếu MetaMask không tự động mở tab mới trong Kiwi để phê duyệt kết nối, hãy nhấp vào nút “Thêm” ở trên cùng bên phải và cuộn xuống để khởi động MetaMask (giống như bước trước) để mở thủ công và phê duyệt kết nối. Sau đó, chỉ cần tìm kiếm từng chuỗi bạn muốn thêm và nhấn “Thêm vào MetaMask”. Trang web sẽ hiển thị thông báo lỗi với mỗi chuỗi mới, nhưng hãy quay lại tab MetaMask của bạn, làm mới nó và điều này sẽ cung cấp cho bạn lời nhắc để thêm và chuyển đổi mạng. Chỉ cần tìm kiếm từng chuỗi bạn muốn thêm và quay lại tab MetaMask và làm mới tab để thêm chúng.
6. Chuyển đến DEx ưa thích của bạn (ví dụ: https://app.elk.finance/#/swap), nhấn “Connect Wallet”, sau đó quay lại tab MetaMask của bạn, kéo xuống để làm mới và phê duyệt kết nối. Bạn sẽ phải làm mới tab MetaMask mỗi khi sử dụng ví của mình để xem lời nhắc (ví dụ: phê duyệt giao dịch, kết nối với các trang web, tương tác với hợp đồng thông minh). Đây, theo tôi, là nhược điểm duy nhất của phương pháp này. Nếu không, nó hoạt động chính xác như một chiếc ví trên máy tính để bàn. Cá nhân tôi thích kiểm tra “Desktop Site” để hiển thị tất cả các trang web ở chế độ máy tính để bàn, nhưng điều này tùy vào bạn.