Links

Moose (NFT)

Moose là NFT bản vị của Elk Finance với tiện ích đang được phát triển. Moose không chỉ là NFT thông thường mà những người giữ NFT Moose có thể nhận $ELK từ các sự kiện airdrop, thu thập kinh nghiệm...

Ứng dụng và lợi ích của Moose NFT

  • Vận hành các nốt mạng trên mạng ElkNET sẽ yêu cầu các nốt mạng sở hữu Moose NFT trên những mạng hỗ trợ;
  • Những người giữ NFT Moose sẽ có quyền ưu tiên truy nhập vào những sự kiện đặc biệt và khuyến mại.
  • Sự kiện airdrop ELK trên những chuỗi tiếp theo bằng với giá bán của Moose. Nếu bạn mua Moose trên Matic trước khi ra mắt Fantom, bạn sẽ nhận được airdrop tương đương với giá Moose trên Fantom;
  • Nhận được $ELK airdrops trên mỗi chuỗi trong tương lai:

Khởi động Moose lợi ích farming và giao dịch

  1. 1.
    Bắt đầu vào 8:00 pm Giờ Quốc Tế ngày 20 tháng 6 năm 2021, sở hữu một NFT Moose trong ví sẽ được tăng gấp đôi tỷ lệ bảo hiểm mỗi ngày tốc độ thời gian chờ của tính năng Bảo vệ khỏi tổn thất tạm thời trên chuỗi tương ứng.
Trong vòng 42 ngày farming, mỗi người giữ NFT Moose sẽ nhận được xấp xỉ 5% tỷ lệ bảo hiểm mỗi ngày. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, nếu giữ nhiều NFT Moose hoặc trên nhiều chuỗi thì lợi ích này cũng không thay đổi gì thêm.

Có tất cả 4 loại NFT Moose

Legendary Moose

Moose Huyền Thoại - Có duy nhất một con kí hiệu #0 và tên là Raph

Epic Moose

Đây là những NFT độc nhất của Elk. Hiện tại chỉ có 9 Moose Sử Thi trên chuỗi Avalanche.
An Epic Moose from the first collection on Avalanche.

Rare Moose

Hiện chỉ có 30 NFT Moose thuộc loại này trên chuỗi Avalanche.
A Rare Moose from the first collection on Avalanche.

Uncommon Moose

Những phiên bản không phổ biến (Uncommon Moose): Hiện có 60
An Uncommon Moose from the first collection on Avalanche.