Links

Đồng token tiện ích ELK

$ELK là nền tảng sống còn của hệ sinh thái Elk.Finance. ELK được sử dụng để chuyển giao tài sản xuyên chuỗi và quản trị, đồng thời dùng để đúc đồng coin ổn định CHFT.
ELK là đồng token tiện ích dựa trên tiêu chuẩn ERC20. Tất cả giao dịch trên Elk Finance sẽ yêu cầu đốt một lượng nhỏ token ELK. Do được thiết kế theo tiêu chuẩn ERC20, nên đồng ELK được lưu thông một cách tự do đồng thời hoàn toàn tương thích với ví Ethereum và những ví được mạng lưới hỗ trợ.
One of our $ELK tokens happily spinning around...
  • Ticker: $ELK
  • Address: 0xE1C110E1B1b4A1deD0cAf3E42BfBdbB7b5d7cE1C [Avalance] [Polygon] [Fantom] [HECO] [xDai] [Binance]
  • Legacy token ($lElk) Address: 0xE1C8f3d529BEa8E3fA1FAC5B416335a2f998EE1C [Avalanche] [Polygon] [Fantom]
  • Token Type: ERC-20 (supported chains) / native currency (Elk mainnet)
  • Supported chains: Avalanche C-Chain, Polygon MATIC, Fantom FTM, HECO Chain , Binance Smart Chain and xDai(more coming soon)
  • Maximum supply: 42,424,242 across all chains
  • Initial supply per chain: 4,242,424
  • Emission rate per chain: ~1,350 $ELK / day
Unconverted legacy tokens ($lElk) will remain in circulation, but they will have no utility.
Nguồn cung ban đầu là 4.2 triệu ELK trên mỗi chuỗi đã được nâng lên. tuy nhiên tổng cung vẫn duy trì là 42M. Sự cập nhật sẽ tránh được vấn đề trong tương lai khi $ELK di chuyển giữa các chuỗi khối theo nhu cầu. Với hợp đồng lưu trữ, một khi 4.2 triệu token mỗi chuỗi đạt tới giới hạn thì không cách nào có thể chuyển thêm $ELK vào chuỗi đó. Tổng cung trên tất cả các chuỗi vẫn giữ ở mức 42 triệu, vì vậy toàn bộ nền kinh tế đồng ELK sẽ không bị ảnh hưởng.
Token Elk sẽ đóng băng nhằm đảm bảo bảo mật trên mainnet. Trạng thái này được lên kế hoạch duy trì trong vòng 3 tháng sau đó tháo bỏ cho hội đồng quản trị gồm 7 người trong ít nhất 6 tháng trước khi chúng tôi đưa lên quản trị cộng đồng.
Token được nâng cấp hỗ trợ dựa vào chụp nhanh chuỗi khối, điều này sẽ giúp hợp lý hóa chuyển giao xuyên chuỗi, cũng như thao tác phân tích và những sự kiện airdrop.
Để nâng cấp đồng IELK lên đồng ELK mới, làm theo hướng dẫn sau.