Links

Impermanent Loss Protection

Don't get rekt while farming with us!

Bảo vệ khỏi tổn thất tạm thời

Những người cung cấp thanh khoản thường bị ảnh hưởng bởi tổn thất tạm thời: sự mất mát diễn ra khi tỷ lệ giá của 2 tài sản biến động theo thời gian. Tại bất cứ bể thanh khoản nào, bất cứ khi nào giá của một trong hai tài sản lên hoặc xuống thì tỷ lệ của 2 đồng coin mà bạn cung cấp sẽ điều chỉnh cho khối lượng giá cân bằng lại. Tổn thất tạm thời xảy ra khi thanh khoản được cung cấp cho một bể và trong thời gian đó giá của tài sản thay đổi, so sánh với giá của chúng tại thời điểm chúng được thêm vào bể. Càng thay đổi giá mạnh thì tổn thất tạm thời càng lớn. Chuyện này sẽ xảy ra cho dù trường hợp giá có đi theo hướng nào chăng nữa.
Bạn có thể tưởng tượng rằng vị thế thanh khoản của bạn như một con thuyền đầy nước, nếu một bên trở nên quá nặng, một ít nước sẽ tràn lại, nhận lại một ít phí giao dịch và phần thưởng bạn nhận được khi cung cấp thanh khoản. Sự tổn thất này được coi là tạm thời, nếu nó sẽ được hồi phục một khi giá của tài sản bạn ký gửi trở về vị trí ban đầu.
Một trong tính năng hàngđầu của Elk Finance là bảo vệ nhà đầu tư khỏi tổn thất tạm thời được minh chứng qua kế hoạch phân bố token như đã được trình bày ở trên nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và dài hạn. Chúng tôi tin rằng mọi nhà đầu tư khi cung cấp thanh khoản cho chúng tôi đều được hưởng lợi và không ai bước đi với thiệt hại cả.

Cơ chế bảo hiểm

Bể thanh khoản sẽ được trả thêm ELK để đền bù mất mát của bạn do tổn thất tạm thời. Nếu giá của ELK hạ so với token kia thì bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng ELK khi bạn rút thanh khoản, đảm bảo rằng bạn sẽ không phải bước đi ít hơn so với khoản đầu tư ban đầu. Tính năng này bao gồm cả 2 hướng nếu giá của ELK đi lên so với token kia thì bạn vẫn được trả thêm ELK đền bù cho chi phí cơ hội cho việc cung cấp thanh khoản so với giữ mỗi token độc lập.

Yêu cầu của tính năng bảo hiểm

Tính năng bảo hiểm sẽ được kích hoạt sau 42 ngày kể từ ngày bạn cung cấp thanh khoản vào bể. Nếu bạn rút thanh khoản trước 42 ngày thì mức độ bảo hiểm sẽ bị tính theo số ngày bạn đã cung cấp với tỷ lệ là 2.5% mỗi ngày. Đây cũng là cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư dài hạn. Ngoài ra, sẽ có giới hạn số lượng bảo hiểm được trả mỗi ngày từ quỹ bảo hiểm bằng với tỷ lệ trả thưởng hàng ngày được chỉ định cho bể thanh khoản.
Cần lưu ý rằng để được hưởng lợi từ tính năng này, bạn cần thêm cặp thanh khoản vào bể chứ không đơn giản là chỉ có cặp chúng lại với nhau. Tính năng bảo vệ khỏi tổn thất tạm thời này sẽ tăng 2.5% mỗi ngày cho đến sau ngày thứ 40 sẽ đạt tới 100% tỷ lệ bảo vệ. Bạn có thể thêm thanh khoản bất cứ khi nào, tuy nhiên số lượng thanh khoản này sẽ được tính tách biệt. Nếu bạn sử dụng tính năng tự động cộng dồn, số lượng được cộng dồn có thể không tương hợp với mỗi cặp thanh khoản. Nếu có thắc mắc, bạn hãy hỏi trực tiếp đội ngũ nhân viên.
Quỹ bảo hiểm ban đầu được cung cấp bởi quỹ được phân bố ngay từ khi phát hành được công bố ở bản tóm lược.