Links

Giới thiệu chung

Bất cứ mạng lưới, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu
How Elk outperforms traditional bridges
Elk Finance là một mạng lưới tài chính xuyên chuỗi phi tập trung. Hệ sinh thái của Elk giúp cho bất cứ ai có thể trao đổi tiền mã hóa một cách trơn tru nhất với khẩu hiệu là “bất cứ mạng lưới, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.”
Các chức năng tiên tiến của Elk Finance bao gồm:
 • Xuyên chuỗi các token tiện ích cho chuyển giao giá trị ($ELK)
 • Xuyên chuỗi cho các đồng coin ổn định cho chuyển giao giá trị và các khoản vay ($CHFT)
 • Tính năng độc đáo của token không thể thay thế (Moose NFTs)
 • Bảo vệ khỏi mất mát tạm thời (IPL) cho người cung cấp thanh khoản.
 • Và nhiều hơn thế…

Trường hợp áp dụng

Mục đích trọng tâm của chúng tôi là cung cấp người dùng một giải pháp chuyển giao xuyên chuỗi giá trị đơn giản với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, sứ mệnh của Elk vượt qua mục đích ấy để trở thành nền tảng mà ở đó người dùng có thể chuyển tài sản qua bất kỳ chuỗi nào.
Một số tính năng mà chúng tôi hỗ trợ bao gồm:
 • Triệu tập hợp đồng thông minh qua các chuỗi.
 • Cho phép các hợp đồng thông minh trên các chuỗi khác nhau được tương tác.
 • Sử dụng thanh khoản trên một chuỗi để vay khoản vay đồng ổn định trên chuỗi khác.
 • Cho phép tài sản đồng bộ trên đa chuỗi.
 • Điều phối chênh lệch giá xuyên chuỗi.

Cách tiếp cận mới

Mặc dù cầu nối là một bước đi đúng hướng, chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này gần như không thể thực hiện được chức năng chuỗi chéo. Một số vấn đề còn tồn tại đối với cầu nối thông thường như:
 • Chi phí đắt đỏ.
 • Quá trình xử lý chậm.
 • Cần mức độ tập quyền lớn.
 • Khó quản lý.
 • Tính đơn nhiệm (Cần thiết lập một cầu nối mới mỗi khi cần chuyển giữa 2 chuỗi).
 • Chỉ hỗ trợ chuyển giao tài sản qua chuỗi đã tồn tại trên cả 2 chuỗi.
 • Phát sinh phí chuyển đổi nếu tài sản của bạn không tồn tại trên cả 2 chuỗi.
Cách tiếp cận mới của chúng tôi hiệu quả và rẻ hơn với mô hình đa kết nối tạo điều kiện chuyển giao tài sản nhanh hơn và trường hợp áp dụng cũng đa dạng hơn.
Ralph, our mascot, taking off to the moon with his $ELK rewards...
Last modified 2yr ago